Till innehållet

Avtal undertecknat för nytt stads- och stationshus

Två kvinnor och två män leendes med papper framför sig på ett bord.

Idag undertecknades projekt- och genomförandeavtalet för bygget av det nya stads- och stationshuset.

Avtalet signerades av Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen och Christer Carlsson, vd på Vöfab. Detta avtal reglerar vilka rättigheter och skyldigheter de tre parterna Vöfab, Jernhusen och Växjö kommun har gentemot varandra vid bygget av stads- och stationshuset. 

Överenskommelsen mellan parterna är villkorad och gäller först om kommunfullmäktige säger ja till bygget. Beslut tas i kommunfullmäktige den 17 oktober.

Om allt går enligt planerna blir första steget att Vöfab köper mark av Växjö kommun för 12 miljoner kronor och mark från Jernhusen, som idag innehåller resecentrum, för 33 miljoner kronor. Jernhusen bygger sedan en tillfällig station och i mars 2018 kan Vöfab börja bygga det nya stads- och stationshuset.

Läs mer om det planerade bygget av ett stads- och stationshus   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017