Till innehållet

Delad andraplats för Pär Lagerkvistskolan

Det var fjärde gången som någon av Vöfabs byggnader nominerats till Växjö kommuns årliga byggnadspris. I år var det Pär Lagerkvistskolan och som kom på en hedrande delad andraplats när priset delades ut igår. Vinnare blev Hackan 23, HSB:s nybyggda flerbostadshus.

Pär Lagerkvistskolan

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett byggnadspris till en byggaktör för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Priset kan ges för nybyggnader eller större ombyggnader som utförts de senaste fem åren.

Förslag till pristagare nomineras av en kommitté som består av stadsarkitekten och ytterligare en representant från stadsbyggnadskontoret samt vardera två representanter från Smålands museum och kulturförvaltningen.

I år hade följande fyra kandidater valts ut från en stor mängd färdigställda projekt under en tid då enormt mycket är på gång i Växjö kommun:

  • Hackan 23, Hov. Nybyggnad av flerbostadshus. 2017
  • World Trade Center Business Center. Nybyggnad 2016
  • Strandsnäckan. Nybyggnad av flerbostadshus 2017
  • Pär Lagerkvistskolan. Nybyggnad 2017
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2019