Till innehållet

 Ja till nytt stads- och stationshus

Kommunfullmäktige har sagt ja till ett nytt stads- och stationshus. En majoritet röstade för förslaget, så nu planerar vi för byggnationen. Samtidigt pågår ett arbete med att sälja nuvarande kommunhus, eftersom beslutet även innebär att 250 nya bostäder kan byggas där kommunhuset ligger idag.  

Ett första steg i byggprocessen är att bygglovsansökan för den tillfälliga stationen lämnas in och planen är att bygget av en tillfällig station startar i januari. I april rivs nuvarande resecentrum och sedan börjar vi bygga det nya stads- och stationshuset.

Preliminär tidsplan för projektet

November 2017

Bygglovsansökan lämnas in för byggnation av tillfällig station.

Januari - mars 2018

Ett tillfälligt stationshus byggs på västra delen av stationsområdet, vid Västerbron.

April 2018

Nuvarande resecentrum rivs och vi börjar bygga det nya stads- och stationshuset.

Årsskiftet 2020/2021

Det nya stads- och stationshuset står klart.

Läs mer om byggnationen av nya stads- och stationshuset

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2019