Till innehållet

Vi säljer kommunhuset till Växjöbostäder

Vöfab har gjort en utvärdering av inkomna anbud för köp av fastigheten Ansgarius 15, nuvarande Växjö kommunhus och Vöfabs kontor. Idag blev det klart att valet fallit på Växjöbostäders anbud, som var det högsta budet bland de sex anbudsgivarna. Parterna kommer därmed att teckna en avsiktsförklaring om bostäder i nuvarande kommunhus.

Vöfabs kontor

Vöfabs kontor med kommunhuset i bakgrunden

I samband med att beslut togs i kommunfullmäktige att bygga nytt stads- och stationshus i Växjö beslutades också att nuvarande kommunhus ska säljas. Vöfab gick ut med försäljningen av fastigheten i december månad. Anbudstiden gick ut den 20 januari 2018.

Idag har Vöfabs styrelse beslutat att ge styrelseordförande och VD i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med Växjöbostäder om försäljningen. Planen är att Växjöbostäder ska skapa nya bostäder på fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019