Första spadtaget för Växjö station och kommunhus

Idag togs det symboliska första spadtaget för Växjös nya stadshus och station och då meddelades samtidigt att huset istället kommer heta Växjö station och kommunhus.

Första spadtaget för Växjö nya kommunhus och station

Platsen för spadtaget var framför den gamla stationen och de som höll i spadarna var representanter från aktörerna i projektet – Lars Jonsson, vice vd Skanska Sverige, Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, Åsa Dahl, chef för affärsområde stationer Jernhusen och Pierre Wiberg ordförande i Vöfabs styrelse. Även barn från Högstorps förskola kom och hjälpte till.

Efter spadtaget blev det en festlig fanfar av kulturskolans elever. Ceremonin avslutades med att dansgruppen Jazz Avancerad, också från kulturskolan, framförde ett nummer där de hämtat inspiration från dagen och framtidens Växjö.

Många kom för att vara med om detta historiska ögonblick, som blir startpunkten för ett byggprojekt som kommer att förändra stadens centrum. Växjö nya station och kommunhus kommer att bli en ny mötesplats, samtidigt som kommunens medarbetare får en ny modern arbetsplats.

Det som nu står på tur är att nuvarande resecentrum rivs, och därefter startar bygget av den nya sationen och kommunhuset. Allt beräknas ska stå klart runt årsskiftet 2020/2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018