Till innehållet

Vi säljer Bergundaskolan till GBJ Bygg AB

Vi har gjort en utvärdering av inkomna anbud för köp av fastigheten Snöflingan 10 och 14, gamla Bergundaskolan i Växjö. Valet föll på GBJ Byggs anbud på 30,1 miljoner kronor. Parterna kommer därmed att teckna en avsiktsförklaring för att genomföra försäljningen.

Efter flera turer inför en försäljning av Bergundaskolan gick vi ut med försäljning av fastigheten i februari månad. Anbudstiden gick ut den 28 mars 2018.

Vår styrelse har nu beslutat att ge styrelseordförande och VD i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med GBJ Bygg AB om försäljning Bergundaskolan. Planen är att GBJ bygg ska skapa nya bostäder på fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018