Till innehållet

Så hanterar vi dina personuppgifter

Den 25 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft, kallad GDPR. Vi har länge levt efter PUL (Personuppgiftslagen) som också ställde höga krav vid hantering av personuppgifter, så egentligen är skillnaden inte så stor mot tidigare.

Men GDPR ställer tydligare krav på att syftet med att personuppgifterna behandlas ska vara berättigat och väl förankrat i verksamheten. En organisation ska ha dokumenterat:

  • Ändamålet med att personuppgifterna samlas in
  • Vilka typer av personuppgifter som samlas in
  • Hur länge de kommer att finnas kvar
  • Var de kommer att lämnas ut

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2018