Till innehållet

Vöfab pausar bygget av förskolan Vallviken

Bygget av förskolan Vallviken på Välludden pausas den 17 september, eftersom Vöfab för tillfället saknar bygglov. Om allt går enligt planerna startas bygget upp igen runt årsskiftet. Förskolan kan då stå klar under senvåren 2019, och de första barnen flytta in efter sommaren.

Förskolan Vallviken

Illustration: LBE Arkitekt AB

Stadsdelen Teleborg är i stort behov av förskoleplatser. Efter att ha fått startbesked och bygglov började Vöfab därför, vid årskiftet 2017/2018, att bygga en ny förskola på Välludden.

I samband med byggstarten överklagades bygglovet på grund av trafiksituationen. Länsstyrelsen upphävde bygglovet med motiveringen att detaljplanen inte överensstämde med underlaget till bygglovet – marken är c-märkt (centrumbyggnation) och inte s-märkt (skolbyggnation). Byggnadsnämnden hade gjort tolkningen att det är fullt möjligt att bygga en förskola med den beteckningen i planen, och det finns flera förskolor i Växjö som byggts under samma förutsättning.

Vöfab överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som gick på samma linje – att upphäva bygglovet. Beslutet överklagades då till Mark- och överdomstolen, som valde att inte ta upp ärendet. Det innebär att det idag saknas bygglov för bygget, som därför pausas från och med den 17 september.

I samband med att länsstyrelsen upphävde bygglovet skickade Vöfab in en ansökan till byggnadsnämnden om ändring av detaljplanen till en s-märkning. Planen är att det tas upp till beslut i byggnadsnämnden i november. Vöfab har samtidigt sökt nytt bygglov enligt den nya detaljplanen, som ska vinna laga kraft för att bygglovet ska gälla. Innan dess kan bygget inte startas upp igen. Om allt går enligt planerna sätts bygget igång igen vid årsskiftet, och förskolan kan då stå klar under senvåren 2019.

Läs mer om bygget av förskolan Vallviken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2019