Till innehållet

Förtydligande om bygglov för Växjö och station och kommunhus

För att starta byggnationen av Växjö station och kommunhus ansökte vi tidigare i år om bygglov för att kunna börja med byggnadens källare. Parallellt har arbetet med hela byggnadens utformning fortsatt. 

Byggnation av Växjö nya station och kommunhus

Byggnation av Växjö nya station och kommunhus

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för källaren, och planen var att starta upp arbetet inom kort. Men bygglovet överklagades till Länsstyrelsen. Nu har besked kommit från Länsstyrelsen som beslutar att bygglovet ska upphävas och att ärendet visas åter till byggnadsnämnden i Växjö kommun, för fortsatt handläggning. Vöfab och Växjö kommun har nu överlämnat ärendet till kommunens chefsjurist, som ska titta på ärendet för att se vad det får för konsekvenser.

Ansökan om bygglov för bygget har delats upp i tre delar - schaktning och spontning, källaren och hela byggnaden. Anledningen till att dela upp byggloven var att hushålla med resurser och vinna tid.

Bygglovet som gäller hela byggnaden lämnades in till byggnadsnämnden i juni, men har i början av veckan pausats då arbetet med utformningen av byggnaden ska ses över ytterligare.

Vi har sedan tidigare fått bygglov för schaktning och spontning. Även detta överklagades till Länsstyrelsen, men där avslog Länsstyrelsen överklagan. Det arbetet fortgår därför enligt plan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019