Till innehållet

Upphävt bygglov överklagat

Byggnation av Växjö nya station och kommunhus

Byggnation av Växjö nya station och kommunhus

Vöfab överklagade idag länsstyrelsens beslut om att upphäva bygglovet för källaren på Växjö nya station och kommunhus, till mark- och miljödomstolen.

Bakgrunden är att vi, för att kunna starta byggnationen av Växjö station och kommunhus ansökt om bygglov för att kunna börja bygga husets källare. Anledningen till att dela upp bygglovet var att hushålla med resurser och vinna tid. Parallellt har arbetet med hela byggnadens utformning fortsatt.

Vi fick ett godkänt bygglov för källaren från byggnadsnämnden, och planen var att starta det arbetet inom kort. Men en överklagan av bygglovet, som rörde byggnadens utformning, kom in till länsstyrelsen. I veckan meddelade länsstyrelsen att bygglovet ska upphävas och att ärendet visas åter till byggnadsnämnden i Växjö kommun, för fortsatt handläggning. Motiveringen är att nämndens beslut inte är tillräckligt tydligt. Beslutet från länsstyrelsen berör inte byggnadens utformning.

Länsstyrelsen har anfört att deras beslut inte går att överklaga, men vi anser att så inte är fallet och överlämnar idag alltså en överklagan till Mark- och miljödomstolen.

Vi anser att beslutet från länsstyrelsen inte går att koppla till det som skrivs i överklagan och därför lämnar vi även in en klagan över domvilla till Mark- och miljööverdomstolen. I denna klagan görs gällande att länsstyrelsen har begått ett rättegångsfel genom att ha åsidosatt förvaltningslag och att deras beslut därför ska undanröjas med anledning av domvilla och återförvisas till länsstyrelsen för ny prövning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019