Till innehållet

Bygglov lämnas in för Växjös nya station och kommunhus

Växjö nya station och kommunhus, vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Växjö nya station och kommunhus, vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Idag lämnar vi in bygglovet för hela byggnaden och tillsammans med handlingarna finns även den vidareutvecklade gestaltningen och det nya presentationsmaterialet som tagits fram av Sweco. 

Utifrån White Arkitekters grundförslag har Sweco i projektets nästa fas fortsatt arbeta vidare med byggnadens exteriöra och interiöra delar. Växjös nya station och kommunhus kommer att få en dubbelfasad med ett större inslag av glas och en stomme av trä. I ett första skede presenterades förslaget med större avstånd mellan glas och fasad, något som innebär större komplexitet ur brandsynpunkt. Nu ligger glasen närmare varandra och ger bättre lösning för brandsektionering. Ytterligare aspekter på bearbetningen av dubbelfasaden är att den ska rymmas enligt detaljplanen samt anpassas för miljöklassning.

Enligt planen kommer bygglovet att tas upp för beslut i byggnadsnämnden i december. Just nu ligger projektet ungefär en månad efter ursprunglig tidplan, men eftersom byggtiden är på två år, så är förhoppningen att det inte kommer att innebära några större förseningar. Växjös nya station och kommunhus planeras stå klart vid årsskiftet 2020/2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2019