Till innehållet

Beslutet om att upphäva bygglov för Växjö station och kommunhus överklagas

Visionsbild Växjö station och kommunhus. vy från nordost. Illustration: Sweco/Skanska

Visionsbild Växjö station och kommunhus. vy från nordost. Illustration: Sweco/Skanska

Länsstyrelsen i Kronoberg har meddelat att de upphäver beslutet om bygglov för Växjö station och kommunhus. Beslutet kommer att överklagas.

De synpunkter som lämnats in till länsstyrelsen om utformningen och att det kommer bli betydande olägenheter är inte anledningen till att bygglovet upphävs. Det är istället synpunkterna om parkeringsfrågan, som inte anses vara löst, som är anledningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2019