Till innehållet

Ny prognos för Växjö station och kommunhus

Växjö kommuns externa konsult, Ernst & Young, har gjort sin första sammanställning för 2020 för byggnationen av Växjö station och kommunhus. Prognosen visar på minskad prognostiserad summa jämfört med tidigare prognoser samt att Skanska och Vöfab nu har en ökad samsyn i sina prognoser.

Växjö nya station och kommunhus. Ett stort hus med fasad i glas och trä utmed en gata med människor som går.

Växjö nya station och kommunhus. Illustration: Sweco/Skanska

2020 års första prognos (med Skanskas avstämningsdatum den 13 januari) visar på minskade kostnader på 4,2 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna beror på att vissa upphandlingar, bland annat ytterväggar och material, fått lägre pris än budgeterat. Prognos 1 för 2020 visar en prognostiserad kostnad på 626 miljoner

Prognosen visar också på en ökad samsyn mellan Skanska och Vöfab. Det återstår endast en kostnad på 0,5 miljoner som gäller förändrade installationsfunktioner. Vöfab har begärt ett förtydligande på denna post.

Vi arbetar intensivt med att minska de kostnader som vi kan och det syns nu i prognosen som har minskat med 10 miljoner jämfört med prognos 1 för 2019. Samtliga incitamentsposter visar på positiva kostnadsförändringar och Skanska har i prognosen nått takvärdet för sin del av incitamentsutfallet. De besparingar som görs utöver takvärdet tillfaller nu Vöfab.

Skanskas prognos är nu på 626,5 miljoner och Vöfabs prognos på 626 miljoner. Att prognoserna nu är mer lika beror bland annat på att Skanska i tidigare prognoser haft en post kopplat till förlängd projekttid på 3,4 miljoner. Vöfab har inte haft med denna post och den är nu även borttagen i Skanskas prognos.

Vad ingår i respektive kostnad?

Det cirkulerar olika summor när det gäller kostnaden av Växjös nya station och kommunhus. Här kommer några förtydliganden:

  • 585 miljoner. Riktkostnaden för Skanskas byggprojekt. Det är denna kostnad som Ernst & Young utgår ifrån i sin sammanställning då deras uppdrag är att endast utgå ifrån Skanskas prognoser gällande byggnation av Växjö station och kommunhus.
  • 713 miljoner. Här ingår Skanskas byggentreprenadkostnader (585 miljoner), Vöfabs byggherrekostnader (83 miljoner) och kostnader för markköp (45 miljoner) som Vöfab gjort av Jernhusen och kommunen. Dessa ingår inte i Ernst & Youngs sammanställning.
  • 767 miljoner. Här ingår den prognostiserade kostnaden (från senaste prognosen) för Skanskas byggprojekt på 626 miljoner, markköp, byggherrekostnader samt parkeringsköp (13 miljoner).

Om prognosen

Skanskas prognosrapporter ligger till grund för den externa konsultens sammanställning, men siffrorna är endast beräkningar och kan komma att ändras. I den nya prognosen är stor del av projekteringen klar (97 procent) och flera av underentreprenörsavtalen är skrivna (88 procent), det gör prognosen mer tillförlitlig och har högre säkerhet än tidigare prognoser.

Det finns fortfarande sätt att minska flera av kostnaderna, bland annat kan incitamentsuppgörelsen ge ett överskott och det finns kostnader i prognosen som ännu inte är godkända.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2020