Till innehållet

Ny högstadieskola planeras i Hagavik

Analyser visar att det i framtiden kommer bli brist på högstadieplatser i Växjö stad. Kommunstyrelsen har därför beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att, i samarbete med utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Vöfab, starta upp ett projekt med en ny högstadieskola. Skolan planeras att ligga i det nya bostadsområdet Hagavik, där det nu pågår ett detaljplanearbete.

klubba som används dör att klubba ett beslut på ett möte

Beslut är taget i kommunstyrelsen

Prognosen för befolkningsutvecklingen för elever i årskurs 7–9 visar på en ökning med nästan 500 elever fram till år 2030. Den nya högstadieskolan, med det föreslagna namnet Hagavikskolan, beräknas ta emot en stor del av denna ökning. Skolan planeras för totalt 630 elever.

I samband med nybyggnationen har flera verksamheter sett över sina behov och i uppdraget ligger också att, i samverkan med flera förvaltningar och Vöfab, skapa:

  • Ny sporthall. Kultur- och fritidsförvaltningen ser behov av mer yta för inomhusidrott då det är brist på detta i norra och nordöstra delen av Växjö. Behovet pekar på en sporthall på 23x43 meter.
  • Nytt produktionskök med en kapacitet på 3 000 portioner. Måltidsorganisationen har behov av att öka hela sin måltidskapacitet. Ett nytt kök kan förutom att försörja den nya skolan med mat även laga fler portioner för leverans ut till andra verksamheter.

Nu startar arbetet med en behovsanalys. Nästa beslut, om att starta projektering, beräknas tas hösten 2020.

Om området

Området ligger på det tidigare asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra Lugnet, i nordöstra delen av Växjö. Växjö kommun håller på att ta fram en detaljplan för området, som är ute på samråd till mitten av maj 2020. Detaljplanen ska göra det möjligt att starta en skola i den västra delen, bostäder i mitten och icke störande verksamheter i öster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2020