Till innehållet

Vi river en byggnad på Furutåskolan

Under sommaren kommer vi att riva byggnaden som tidigare inrymt en förskola på Furutåskolan, vilket kan medföra störningar för närboende.

Furutåskolan. Ett lågt hus med bilar, buskar och gräsmatta framför.

Furutåskolan

Planen är att arbetet påbörjas måndagen den 15 juni och pågår till och med fredagen den 7 augusti. Transporter av rivningsmaterial kommer ske via Furutåskolan, Vättrosvägen, Elin Wägners väg och Torparvägen.

Under tiden kan det bli lite trångt och stökigt på transportvägarna och det kan även förekomma buller. Men säkerheten kommer hela tiden gå i första hand, och vi ber alla att respektera säkerhetsinstruktionerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020