Till innehållet

Ny prognos för Växjö station och kommunhus – 21 miljoner bättre än första prognosen

Årets andra sammanställning för byggnationen av Växjö station och kommunhus har kommit från Ernst & Young – Växjö kommuns externa konsult. Prognosen visar på minskad prognostiserad summa jämfört med tidigare prognoser samt att Skanska och Vöfab nu har en samsyn i sina prognoser.

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Ett hus med en fasad i glas och trä. Illustration: Sweco/Skanska

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Sweco/Skanska

Prognosen (med Skanskas avstämningsdatum den 14 april) visar på minskade kostnader på ytterligare 11 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna beror på att vissa upphandlingar, bland annat installationer, markentreprenad, trästomme, ytterväggar och material, fått lägre pris än budgeterat. Prognos 2 för 2020 visar på en prognostiserad kostnad på 615 miljoner. Såväl Vöfabs som Skanskas prognos visar på denna summa.

- Vi har arbetat intensivt med vår gemensamma projektstyrning som vi ser generat minskade kostnader och det är glädjande att trenden håller i sig. Vi har nu minskat prognosen med 21 miljoner jämfört med första prognosen 2019 utan att för den del tumma på kvalitén. Det är också glädjande att vi nu har en samsyn med Skanska gällande alla kostnader, säger Tony Söderena, projektledare på Vöfab.

Att Skanska nu nått takvärdet för sin del av incitamentsutfallet gör att de besparingar som nu görs helt tillfaller Vöfab.

I den nya prognosen är i princip all projektering klar (99 procent) och nästintill alla underentreprenörsavtalen är skrivna (99 procent), det gör prognosen mer tillförlitlig och har högre säkerhet än tidigare prognoser.

Det finns fortfarande möjlighet att göra ytterligare besparingar på kommande inköp och projektledarna tror på en fortsatt positiv kostnadsutveckling för installationsentreprenaden.

Vad ingår i respektive kostnad?

Det cirkulerar olika summor när det gäller kostnaden av Växjös nya station och kommunhus. Här kommer några förtydliganden:

  • 585 miljoner. Riktkostnaden för Skanskas byggprojekt. Det är denna kostnad som Ernst & Young utgår ifrån i sin sammanställning då deras uppdrag är att endast utgå ifrån Skanskas prognoser gällande byggnation av Växjö station och kommunhus.
  • 713 miljoner. Här ingår Skanskas byggentreprenadkostnader (585 miljoner), Vöfabs byggherrekostnader (83 miljoner) och kostnader för markköp (45 miljoner) som Vöfab gjort av Jernhusen och kommunen. Dessa ingår inte i Ernst & Youngs sammanställning.
  • 756 miljoner. Här ingår den prognostiserade kostnaden (från senaste prognosen) för Skanskas byggprojekt på 615 miljoner, markköp, byggherrekostnader samt parkeringsköp (13 miljoner).

Om prognosen

Skanskas prognosrapporter ligger till grund för den externa konsultens sammanställning men siffrorna är endast beräkningar och kan komma att ändras.

Ernst & Young sammanställning - prognos 2 (2020). , 308.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020