Vallvikens förskola nominerad till Växjö kommuns Träbyggnadspris

För tredje året i rad delar Växjö kommun ut ett Träbyggnadspris för att belöna och uppmuntra till träbyggnation och samtidigt sprida kunskap om att bygga i trä. En av de nominerade är Vöfabs förskola Vallviken.

Förskolan Vallviken. En röd träbyggnad med en lekplats framför och mycket växtlighet runt om. Foto.

Förskolan Vallviken.

De nominerade är:

  • Tetraedern: en installation i trä vid nordöstra sidan av sjön Trummen. En mötesplats såväl som en satsning på konst, natur, träning och friluftsliv.
  • Hus Charlie: en mötesplats på Videum Science Park med reception och en sitt-trappa (så kallad pitch-scen).
  • Vallvikens förskola: en förskola för 80 barn som blev inflyttningsklar sommaren 2019. Byggd i trä och enligt certifieringen miljöbyggnad nivå silver.

Om träbyggnadspriset

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

De nominerade är utsedda av en jury som består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet. Vinnaren av Träbyggnadspriset 2020 kommer att presenteras den 29 oktober – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Juryns motivering till nomineringen av Vallvikens förskola

Förskolan Vallviken en mötesplats för våra allra yngsta med goda förutsättningar för harmoni, trivsamhet och lugn där trä genomsyrar byggnaden och därmed blir väldigt påtaglig för barnen. Trä präglar verksamheten, avdelningarna som fått namn efter träd; Kastanjen, Linden, Boken, Lönnen och Eken har alla fått vackra synliga innerväggar med KL-trästomme, trappor och inredningar i trä, stora fönster med fint ljusinsläpp, konst som integrerar naturen i huset och utsikt mot den fantastiska bevarade naturen i trädgården med anslutande ”trollskog”. Arkitekturen och den väl avvägda uppdelade och förskjutna volymen smälter väl in i den fina kultur- och naturmiljön.

Mer information om priset och motiveringarna finns på Växjö kommuns webbplats.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2020