Till innehållet

Beslut om parkeringshus i kvarteret Fabriken

Tekniska nämnden har beslutat att ge Vöfab en beställning att starta ett projekt för byggnation av ett parkeringshus i kvarteret Fabriken. Vi kommer därför inom kort starta projekteringen och upprätta en mer detaljerad kostnadskalkyl. Innan det arbetet kan starta ska vi ha fått en behovsbeskrivning/ett program.

Skiss över nybyggnation i kvarteret Fabriken i Växjö. Illustration: LBE arkitekt AB

Kvarteret Fabriken. Illustration: LBE arkitekt AB

Planen är att parkeringshuset, i en första etapp, kommer att innehålla cirka 560 allmänna parkeringsplatser. Parkeringshuset ska också ge plats till parkering av 400 cyklar och möjlighet till laddning av elbilar. I projektet ingår även byggnation av cirka 400 kvadratmeter verksamhetsyta.

Bakgrund

I en framtagen parkeringsstrategi framgår behovet av ett parkeringshus för att öka tillgängligheten till centrum då antalet parkeringsplatser i centrum minskat i samband med förtätning av staden samtidigt som antalet invånare ökar. Parkeringshuset skall också fungera som parkeringsresurs till Växjö nya station och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

Ny detaljplan för kvarteret Fabriken har vunnit laga kraft, och det gör det nu möjligt att bygga ett parkeringshus. Planändringen ger även möjlighet att bygga bostäder på marken.

Mer information om ny detaljplan för kvarteret Fabriken finns på Växjö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2020