Till innehållet

Bygglov klart för Växjös nya station och kommunhus

Växjö nya station och kommunhus under byggnation. Foto.

Växjö nya station och kommunhus

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat att de inte ger prövningstillstånd på överklagan om bygglov för Växjös nya station och kommunhus. Detta innebär att det nu finns ett lagakraftvunnet bygglov för byggnaden som inte kan överklagas igen.

Bygglovet för Växjös nya station och kommunhus har tidigare överklagats till både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen som gjort bedömningen att kommunen gjort tillräckliga åtgärder. Ärendet överklagades i våras till sista instansen Mark- och miljööverdomstolen, som nu gått igenom ärendet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd. Beslutet kan inte överklagas.

Parallellt har arbetet med byggnationen av Växjös nya station och kommunhus fortsatt eftersom startbesked har funnits.

Nya kommunhuset planeras vara klart våren 2021 medan stationen öppnar upp för resenärer efter sommaren 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2020