Till innehållet
  • Om Vöfab
  • #menuItem($item)
  • #menuItem($item)
  • #menuItem($item)
  • #menuItem($item)
  • #menuItem($item)
  • #menuItem($item)

Pär Lagerkvistskolan certifierad Miljöbyggnad guld

Nu är det klart att Pär Lagerkvistskolan och Pär Lagerkvist förskola fått en slutlig certifiering enligt Miljöbyggnad guld.

Flygbild på Pär Lagerkvistskolan med en sjö i bakgrunden.

Pär Lagerkvistskolan. Foto: skymap.

Byggnaden har tidigare fått en preliminär certifiering. För att se om byggnaden lever upp till kraven har det gjorts en uppföljning med bland annat mätningar av energivändning och ljudnivåer. Uppföljningen har visat att kraven är uppfyllda, och därmed är certifieringen slutligen verifierad.

Miljöbyggnad guld är den högsta miljöcertifieringen en byggnad kan få och ges till byggnader med uttalad miljöprofil. Det är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som används för att säkerställa kvalitén både i själva byggnationen och i driften av huset. Pär Lagerkvistskolan och förskolan är nu slutligen klassad för den högsta nivån.

För att nå Miljöbyggnad guld ställs krav på dagsljusinsläpp, radon, energiåtgång, fuktsäker byggnation, bra inneklimat och miljögodkända val av byggmaterial, som till exempel trä.

Mer information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2020