Till innehållet

Vöfabs byggnader lyser orange - för kvinnors skull

Vöfab-huset belyst orange

Vöfabs kontor

Den 25 november och fram till och med den 29 november belyser Vöfab nio byggnader i centrala Växjö orange. På så sätt vill vi i samarbete med Växjö kommun och Växjöbostäder, visa vårt ställningstagande mot våld mot kvinnor och flickor.

Orange Day, den 25 november, är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Byggnader och monument världen över lyser i orange för att visa det globala problemet med våld mot kvinnor och flickor.

De fastigheter som lyser orange i Växjö är:

 • Teknikum, södra sidan
 • Räddningscentralen, slangtornet södra-östra-västra sidorna
 • Simhallen, mot sjön
 • Kommunhuset, entrésidan
 • Växjö nya station och kommunhus, mot Norra Järnvägsgatan
 • Biblioteket, entrésidan
 • Elin Wägnerskolan, mot Storgatan
 • Smålands museum, gamla delen ner mot Växjösjön
 • Vöfabs kontor
 • Tallgården, Hjalmar Petris väg
 • Ulriksbergspromenaden 72, 74, 84, 86, 88
 • Skorsten på Islandsvägen 8
 • Skorsten på Seminarievägen 35
 • Kvarterslokalen/”Panncentralen”, Vintervägen 8

Om Orange Day

25 november, Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, instiftades av FNs generalförsamling år 1999. Orange Day-kampanjen startades år 2008 av FNs dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2020