Till innehållet

Ny förskola på östra Vikaholm

Bygglovet är klart för byggnation av en ny förskola i kvarteret Stommen på östa Vikaholm. Planerad byggstart är i juni 2021, under förutsättning att det blir positiva beslut i alla politiska instanser.

Skiss över ny förskola på östra Vikaholm i Växjö. En byggnad två plan i vitt och brunt. Illustration: LBE Arkitekt AB

Skiss över ny förskola på östra Vikaholm. Illustration: LBE Arkitekt AB

Det blir en förskola med fem avdelningar med plats för 150 barn. Förskolan som också kommer att innehålla ett tillagningskök beräknas blir klar hösten 2022.

Vi planerar att komma ut med en anbudsförfrågan i slutet av januari.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2020