Till innehållet

Klimatkalkyl och ny ekonomisk prognos för Växjö station och kommunhus

Nu är årets fjärde ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö station och kommunhus presenterad. Samtidigt presenterades även en så kallad klimatkalkyl som visar vilken klimatpåverkan byggprocessen haft.

Växjö station och kommunhus under byggnation.

Växjö station och kommunhus

Den ekonomiska prognosen visar på ytterligare kostnadsförbättringar jämfört med tidigare prognoser. Den nya prognosen visar en prognostiserad kostnad på 588 miljoner.

Prognosen visar på minskade kostnader på ytterligare 8,8 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna beror, till stor del, på att dels arbetet med ytterväggarna och fasaden gått bättre än förväntat, dels att arbetet flyter på utan problem vilket ger färre arbetstimmar.

Kostnaden för Skanskas byggnation av Växjös nya station och kommunhus är, enligt prognos 4, på 588 miljoner. Avtalet med Skanska innehåller även ett index som reglerar entreprenörens kostnadsutveckling. Vid kontraktsskrivningen var summan inklusive index på 613 miljoner (585 miljoner + 28 miljoner). I dagens prognos har den jämförbara summan minskat till 612 miljoner. Detta beror bland annat på att byggnationen flyter på och att man tagit vissa kostnader tidigare än beräknat.

Trästommen och väderskyddet har bidragit till lägre klimatpåverkan

För att få bättre kunskap om hur byggnationer påverkar klimatet beräknar Skanska vilka utsläpp av växthusgaser som en byggprocess orsakar. Innan byggnationen av nya station- och kommunhuset startade beräknades utsläppen till drygt 8 000 ton koldioxidekvivalenter*. Dagens beräkning visar på 7 300 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar 434 kg per kvadratmeter. Snittet för ett nybyggt kontor brukar ligga på mellan 450–550 kg per kvadratmeter.

Klimatbesparingarna ligger i valet av limträstomme istället för betong, att man har fossilfri fjärrvärme från Växjö Energi samt att man haft en effektiv produktion där väderskyddet varit en bidragande faktor. Energiförbrukningen har varit låg och det har använts mindre plåt- och stålmaterial än vad som först var beräknat.

En invånare i Sverige förbrukar i genomsnitt 11 ton koldioxidekvivalenter per år. Klimatbesparingarna som är gjorda på projektet uppgår till 2 740 ton koldioxidekvivalenter (på val av limträstomme och fossilfri arbetsplats), vilket motsvarar en årsförbrukning koldioxid för 250 invånare.

- Med hjälp av såväl ekonomiska prognoser som klimatberäkningar kan vi kontinuerligt jobba med att förbättra utfallen. Vi har genom vår gemensamma projektstyrning och hårt arbete i projektets alla delar fått ned prognoserna – utan att tumma på kvalitén, säger Tony Söderena, projektledare på Vöfab.

Nya kommunhuset planeras vara klart i maj 2021. Stationen öppnar upp för resenärer i augusti 2021.

Om den ekonomiska prognosen

Prognosen presenteras och sammanställs av Ernst & Young, kommunens externa konsult. Skanskas prognosrapporter ligger till grund för sammanställningen, vars siffror endast är beräkningar. Ernst & Young utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö station och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med.

Om klimatkalkylen

*Resultatet i Skanskas kalkyl är i ton koldioxidekvivalenter vilket innebär att fler utsläpp av de klimatpåverkande gaserna finns med, inte bara koldioxid. Klimatkalkylen omfattar utsläppen av växthusgaser vid utvinning av råvaror, tillverkning och förädling av material, transporter till arbetsplatser samt från själva byggprocessen. Idag finns det inga lagkrav om att göra en klimatkalkyl.

På Växjö kommuns webbplats finns hela Prognos 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020