Till innehållet

Araby park arenas takkonstruktion undersöks

Efter ett takras kopplat till snölast på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderade alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Byggnadsnämnden i Växjö kommun har samlat in information om vilka byggnader med den aktuella takkonstruktionen som finns i dag, och funnit att Araby park arena är en av dem.

Araby park arena i Växjö. Foto.

Araby park arena

Då Araby park arena har en liknande takkonstruktion som idrottshallen i Kiruna har Vöfab låtit utföra en första undersökning av konstruktionen. Undersökningen visar på att vissa åtgärder kan behöva göras för att undvika skador på konstruktionen vid snölast. Under tiden som ytterligare undersökningar görs väljer Vöfab att vidta vissa säkerhetsåtgärder.

Vi följer de dagligliga väderrapporterna och mäter eventuellt snödjup för att kunna ta beslutet om tillfällig stängning av arenan samt behovet av skottning.

- Vi har i dialog med kommunen tagit beslut om att vi under vintern 2020/2021 kommer att behöva stänga arenan vid snöfall för att kunna skotta taket, och för att därefter göra en ny undersökning av konstruktionen innan arenan kan öppna igen, säger Kim Granquist Alm, fastighetschef på Vöfab.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021