Till innehållet

Klartecken för nya Räppevallen

Igår, tisdagen den 16 februari, tog kommunfullmäktige beslut om att bygga nya Räppevallen med tre fotbollsplaner och en klubbstuga längst med Bergsnäsvägen vid Norra Bergundasjön i Växjö. .

Situationsplan över nya Räppevallen med två större och en mindre fotbollsplan. Illustration: WSP.

Situationsplan över nya Räppevallen. Illustration: WSP.

Med anledning av den planerade byggnationen av det nya akutsjukhuset i Räppe har Växjö kommun och Räppe GoIF tillsammans kommit fram till den nya placeringen i Växjö. Nu har kommunfullmäktige gett klartecken till att kommunen och Vöfab kan starta projektering och byggnation av fotbollsplanerna och ett klubbhus.

- Den nya idrottsplatsen vid sjön skapar inte bara nya möjligheter för föreningslivet och Region Kronoberg utan det blir även en bra koppling till skolan i Bredvik. Med det framtida friluftsområdet i Bäckaslöv binds även stadens grönområden ihop på ett bra sätt, vilket även ligger i linje med kommunens grönstrukturprogram, säger Jon Malmqvist, (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Räppevallen kommer att ha två fullstora fotbollsplaner och en mindre, en så kallad 7 mot 7-plan. Klubbhuset kommer att innehålla sex omklädningsrum, garage, förråd och kiosk.

Beslut om bygglov för fotbollsplanerna och klubbhuset ska upp i byggnadsnämnden den 25 februari. Efter besked om bygglov beräknas markarbetet påbörjas i april 2021. Allt planeras stå klart när fotbollssäsongen startar i april 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2021