Till innehållet

Ny ekonomisk prognos för Växjö stations- och kommunhus

Årets första ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö stations- och kommunhus är klar, och visar på ytterligare kostnadsförbättringar jämfört med tidigare prognoser. Den nya prognosen visar en prognostiserad kostnad på 580 miljoner.

Växjö stations- och kommunhus från nordost. Foto

Växjö stations- och kommunhus från nordost

Dagens prognos visar en kostnad på 580 miljoner, vilket är minskade kostnader på ytterligare 7,2 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna beror, till stor del på att projektet nu är i slutfasen och därmed uppstår färre nya kostnader, färre arbetskostnader och mindre kostnader för maskiner och förbrukningsmaterial.

Kostnaden för Skanskas byggnation av Växjös nya stations- och kommunhus är, enligt prognosen, på 580 miljoner. Avtalet med Skanska innehåller även ett index som reglerar entreprenörens kostnadsutveckling. Vid kontraktsskrivningen var summan inklusive index på 613 miljoner (585 miljoner + 28 miljoner). I dagens prognos är den jämförbara summan 604 miljoner. Detta beror bland annat på att byggnationen flyter på och att man tagit vissa kostnader tidigare än beräknat.

- Projektet närmar sig sitt slut och snart är det dags att helt lämna över byggnaden till Växjö kommun och Jernhusen. Vi kommer fortsatt att följa upp kostnaderna tills projektet är helt avslutat. Det är genom vår gemensamma projektstyrning och hårt arbete i projektets alla delar som vi fått ned prognoserna och byggt ett stations- och kommunhus för medarbetare, invånare och besökare med hög kvalitet, säger Tony Söderena, projektledare på Vöfab.

Första besökarna kan tas emot i maj

Slutbesiktningen av Växjö stations- och kommunhus är klar, och vid midnatt den 26 februari tog Vöfab över huset. Hela huset öppnar upp för allmänheten i augusti, men redan den 27 maj planerar man att välkomna de första besökarna till kommunhusdelen.

Om den ekonomiska prognosen

Prognosen presenteras och sammanställs av Ernst & Young, kommunens externa konsult. Skanskas prognosrapporter ligger till grund för sammanställningen, vars siffror endast är beräkningar. Ernst & Young utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö stations- och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med.

Mer information och hela prognosen på Växjö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2021