Till innehållet

Växjö kommuns visselblåsarfunktion igång

Växjö kommun har nu infört en så kallad visselblåsarfunktion. Syftet är att upptäcka, men även förebygga, allvarliga missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatser inom Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Anmälningarna går till extern part som ger förslag på åtgärder.

En visselpipa med rött band

Växjö kommunkoncern har en visselblåsarfunktion

Det är efter beslut i kommunfullmäktige som visselblåsarfunktionen nu införts för Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Syftet är att du som invånare anonymt kan anmäla förtroendevald, chef i ledandeställning eller en nyckelperson i kommunens förvaltningar och bolag som misstänks ha begått något allvarligt fel som inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen. Det kan handla om till exempel bedrägeriförsök, muta, eller korruption

Även medarbetare på förvaltningarna och bolagen ska kunna använda funktionen, om det inte går att hantera ärendet via organisationens egna kanaler. Anmälningarna skickas vidare till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag på åtgärder.

- Funktionen är ett komplement i de fall där ordinarie vägarna, som går via chefer och högre ansvariga, inte fungerar, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef på Växjö kommun.

Mer information om visselblåsarfunktionen, där du också hittar en länk till själva funktionen där du kan göra din anmälan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021