Till innehållet

Beslut om ny förskola på Vikaholm klart

Skiss på Torpa Förskola

Skiss: LBE Arkitekter

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna nybyggnation av en ny förskola i östra delen av Vikaholm i Växjö. Nybyggnationen omfattar förskola för 150 barn och ett nytt tillagningskök.

Växjö kommun ser behov av fler förskoleplatser i området runt Vikaholm. Nu har beslut tagits om att utöka antalet förskoleplatser med en nybyggnation. Torpa förskola, som är namnförslaget, kommer att ha sex avdelningar för yngre barn (1–3 år) och fyra avdelningar för äldre barn (4–6 år). Utöver de 150 ordinarie platser kommer det gå att utöka antalet platser under kortare perioder. Tillagningsköket har kapacitet att laga mat till förskolans barn samt ytterligare 150 portioner.

Förskolan kommer att ligga på Schanders väg på Vikaholm. Bygglovet för byggnation är godkänt och förskolan kommer att byggas i två plan på totalt 2 146 kvadratmeter.

Vi planerar att börja bygga sommaren 2021 och beräknas vara klara i november 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021