Till innehållet

Vöfab har miljödiplomerats för 2021

Logotyp för Svensk Miljöbas Miljödiplomering

Svensk Miljöbas Miljödiplomering

För verksamhetsåret 2021 har Vöfab miljödiplomerats av Svensk Miljöbas.

-Vi är stolta och glada över vår miljödiplomering! Det blir en kvittens på att vårt hållbarhetsarbete som görs i verksamheten fungerar, säger Christer Carlsson, VD på Vöfab.

Diplomeringen innehåller ett antal krav som ska uppfyllas för att verksamheten ska kunna diplomeras. I kraven från Svensk Miljöbas finns bland annat att det ska finnas dokumentation och uppföljning på de insatser som görs. Alla medarbetare ska även genomgå en utbildning i grundläggande miljökunskap. Exempel på hållbarhetsarbete kan vara effektiv avfallshantering och mindre påverkan på miljö men även att ha engagerade medarbetare och delta i upphandlingar där miljökrav ställs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2021