Till innehållet

Ny ekonomisk prognos för Växjö stations- och kommunhus

Idag presenterades årets andra ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö stations- och kommunhus. Prognosen visar på ytterligare kostnadsförbättringar jämfört med tidigare prognoser. Den nya prognosen visar en prognostiserad kostnad på 578 miljoner.

Dagens prognos på 578 miljoner innebär minskade kostnader på ytterligare cirka 2 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna beror till stor del av att 100 procent av projekteringen är klar och därmed är även flera avtal med underentreprenörer helt klara. Kostnader som endast varit prognostiserade är därmed avslutade och det innebär att vissa arbeten och material har gett lägre kostnader än vad som varit prognostiserat.

- Det intensiva arbete som pågått de senaste åren fortsätter att visa resultat i att senaste prognosen återigen pekar åt rätt håll. Jag ser fram emot att vi efter sommaren har en helt ny mötesplats i Växjö för invånare och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Avtalet med Skanska innehåller även ett index som reglerar entreprenörens kostnadsutveckling. Vid kontraktsskrivningen var summan inklusive index på 613 miljoner (585 miljoner + 28 miljoner). I dagens prognos är den jämförbara summan 602 miljoner. Detta beror bland annat på att byggnationen flyter på och att man tagit vissa kostnader tidigare än beräknat.

Kommunhusdelen är öppen

Den 27 maj välkomnade Växjö kommun de första besökarna till kommunens kontaktcenter. Växjös vardagsrum och stationsdelen planeras öppna upp för allmänheten den 27 september 2021.

Om den ekonomiska prognosen

Prognosen presenteras och sammanställs av Ernst & Young, kommunens externa konsult. Skanskas prognosrapporter ligger till grund för sammanställningen, vars siffror endast är beräkningar. Ernst & Young utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö stations- och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med.

Sista prognosen för Växjö stations- och kommunhus kommer i slutet av 2021 och först då vet vi den exakta slutkostnaden för byggnationen.

Se tabell över prognosutvecklingen och Ernst Youngs sammanställning på vaxjo.se Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021