Till innehållet

Ny ekonomisk prognos för Växjö stations- och kommunhus

Prognosen för Växjö stations- och kommunhus fortsätter att visa på kostnadsförbättringar. Idag presenterades årets tredje ekonomiska sammanställning för byggnationen med en prognostiserad kostnad på 570 miljoner.

Dagens prognos på 570 miljoner innebär minskade kostnader på ytterligare cirka 8 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna är en fortsatt följdeffekt av att all projektering och alla avtal med underentreprenörer är klara. Kostnader som tidigare varit prognostiserade är avslutade och vissa arbeten och material har därmed gett lägre kostnader än vad som varit prognostiserat.

- Tack vare engagerade medarbetare, bra samarbete och styrning på alla nivåer fortsätter siffrorna att peka åt rätt håll. Jag ser fram emot när vi om två veckor kan öppna upp och visa Växjös vardagsrum och stationen för alla Växjöbor och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtliga prognoser från 2019:

Skanskas prognosVöfabs prognosPrognos 3-2021570 miljoner570 miljonerP2-2021578 miljoner578 miljonerP1-2021580 miljoner580 miljonerP4-2020588 miljoner588 miljonerP3-2020597 miljoner597 miljonerP2-2020615 miljoner615 miljonerP1-2020626,5 miljoner626 miljonerP4-2019638 miljoner630 miljonerP3-2019643 miljoner636 miljonerP2-2019644 miljoner637 miljonerP1-2019649 miljoner636 miljonerAvtalet med Skanska innehåller även ett index som reglerar entreprenörens kostnadsutveckling. Vid dagens prognos är indexberäkningen fastställd till cirka 25 miljoner. Det gör att dagens prognos med index är på 595 miljoner (570 + 25 miljoner). Vid kontraktsskrivningen var summan inklusive index på 613 miljoner (585 miljoner + 24 miljoner).

Stationen och Växjös vardagsrum öppnar upp

Den 27 september öppnar Växjös vardagsrum och stationsdelen upp för allmänheten. Växjö kommuns kontaktcenter är öppet för besökare sedan i maj.

Om den ekonomiska prognosen

Prognosen presenteras och sammanställs av Ernst & Young, kommunens externa konsult. Skanskas prognosrapporter ligger till grund för sammanställningen, vars siffror endast är beräkningar. Ernst & Young utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö stations- och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med.

Sista prognosen för Växjö stations- och kommunhus kommer i slutet av 2021 och först då vet vi den exakta slutkostnaden för byggnationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2021