Till innehållet

Inbjudan till att vidareutveckla och hyra Evedals Värdshus

Vöfab och Växjö kommun söker nu en entreprenör som vill vidareutveckla och hyra Evedals värdshus under sommaren 2022.

Förutom intresseanmälan att hyra och driva värdshuset under sommaren vill kommunen få in förslag, idéer och tankar kring hur entreprenören önskar utveckla värdshuset till ett levande och attraktivt besöks- och upplevelsemål för kommunens invånare företag och besökare.

Intresseanmälning med uttalade tankar ska vara insänt till kommunchef Monica Skagne på monica.skagne@vaxjo.se senaste den 12 maj 2022.

Växjö kommun och Vöfab kommer sedan att bestämma vilken entreprenör kommunen vill gå vidare med för att ingå hyresavtal avseende värdshuset.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022