Till innehållet

Solvändan såld till GBJ Bygg AB

Vöfab har nu sålt delar av fastigheten Solvändan 4 till GBJ Bygg AB för 56 miljoner kronor.

Försäljningen av Solvändan 4 gav en reavinst på drygt 42 miljoner kronor till Vöfab.

- Vi har som viljeinriktning att utveckla fastigheter inom företaget innan försäljning, vilket har lett till den här vinsten. Tack vare en detaljplaneändring steg fastighetens värde innan försäljningen av Solvändan, säger Patrik Åkesson (KD), ordförande i Vöfab.

Köparen GBJ Bygg AB planerar för fastigheter på tomten, men det är inte klart när detta arbete kan påbörjas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2022