Till innehållet

Räppes nya idrottsanläggning vann träbyggnadspriset 2022

Räppes nya fotbollsanläggning vann träbyggnadspriset 2022

Räppe (Räppe 7:2) idrottssanläggning tar hem årets träbyggnadspris. Det offentliggjordes under torsdagskvällens prisutdelning på Växjö kommun.

- Räppes nya idrottsanläggning tilldelas årets träbyggnadspris för sin enkla, men väl genomtänkta form, där träet som material utnyttjats till max och skapar en hållbar och funktionell byggnad. Byggnaden är ett vackert möte mellan stad och land, väl anpassad till såväl den yttre som den inre miljön, och som bidrar till gemenskap både på och utanför planen, säger Andreas Olsson, (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

Motiveringen av Räppe (Räppe 7:2)

”En vardagsarkitektur och enkel form, men så väl genomtänkt hus, både för idrottare och åskådare. Anläggningen nomineras till träbyggnadspriset för att den skapar en attraktiv mötesplats mellan staden, Bäckaslöv och Bredvik.”

Byggherre: Vöfab
Arkitekt: Arkitektbolaget
Byggentreprenör: BRA

Övriga nominerade

Övriga nominerade till byggnadspriset var Chauffören 16 Öster - nybyggnad av flerbostadshus och Terminalen 2, Öjaby - Nybyggnad av industri och kontor. Till träbyggnadspriset var förutom Räppe 7:2 även Thelestad 2, tillbyggnad av kontor, Stadshuset 1, Växjö stations- och kommunhus nominerade.

Byggnadspriset 2022

Årets byggnadspris går till parhusen i Öja (Öpestorp 8:3). Länk till annan webbplats.

- Det känns extra roligt att få ge byggnadspriset till en byggnation av parhus utanför Växjö stad. Parhusen i Öja smälter väl in i omgivningen med sin faluröda färg och träbyggnation. De är ett utmärkt exempel på hur man kan bygga enkelt men ändå med hög arkitektur, säger Rickard Karlsson, (L), byggnadsnämndens ordförande.

Motiveringen för Öpestorp 8:3, vinnare av byggnadspriset

”Sympatiskt med ett byggföretag på landsbygd som genomförare till hyresrätter. Att ta sig an och bygga bostäder utanför Växjö stad är en utmaning i sig. Att bygga hyresrätter med höga ambitioner och få dem uthyrda är en stor bedrift. Småskalig bebyggelse väl anpassad till platsen och omgivningen. Passivhus med hållbarhetstänk i teknik och material. Träbyggnation i falurött som länkar till den äldre kringliggande bebyggelsen men med ett modernare uttryck. Enkel men välartikulerad arkitektur.”

Byggherre: BiWi Bygg AB
Arkitekt: Sajt arkitekter
Byggentreprenör: BiWi Bygg AB

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2022