Till innehållet

Nu renoveras hopptornet i Evedal

Arkitektbolagets skiss över hur området vid Evedals hopptorn kommer att se ut när även etapp två är klar.

Under vecka 19 påbörjas arbetet med att renovera hopptornet i Evedal, som har varit i dåligt skick de senaste åren. Det innebär att hopptornet och bryggan kommer att vara avstängda fram till slutet av juli.

Pålningsarbetet som startar vecka 21 kan komma att låta en del och arbetet beräknas pågå under ett par veckor.

Klart vecka 30

Renoveringen beräknas vara klar senast vecka 30 och ingår i första etappen av det pågående arbetet med att utveckla området.

Efter badsäsongen kommer etapp två att genomföras med byggnation av mötesplats och bryggor vid hopptornet, med anpassning för vinterbad samt ny flytbrygga för sjöräddningen. Bygglovet för etapp två är inskickat och anbudsförfrågningar går ut vecka 19.

Byggnaden för omklädningshytter, toaletter, kiosk med mera håller på att färdigställas och är klar inför badsäsongen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2023