Till innehållet

Aktuella projekt

Vöfab är både fastighetsförvaltare och byggaktör i kommunen. Vi har många projekt igång både i vårt befintliga fastighetsbestånd och nybyggnationer.

Hagavikskolan

I Växjö byggs en ny högstadieskola för 630 elever. Skolan planeras stå färdig till höstterminen 2024.

Om Hagavikskolan på webbplatsen Växjö växer Länk till annan webbplats.

Ulriksbergskolan

Ulriksbergskolan och förskolan byggs om och till. Allt beräknas vara klart till höstterminen 2024.

Om Ulrikbergskolan på webbplatsen Växjö växer Länk till annan webbplats.

Furutåskolan

Politiska beslut har fattats om att starta ett projekteringsarbete för Furutåskolan, med inriktningen att ersätta befintliga byggnader med nya och att utöka kapaciteten för skolan.

Om Furutåskolan på webbplatsen Växjö växer Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2024