Till innehållet

Evedal

Vi ska starta projektering för ny byggnad för omklädningsrum med mera på Evedal. Rivning av befintlig byggnad planeras hösten 2022 och ny byggnad planeras stå klar till sommaren 2023.

Växjö simhall från baksidan med en fasad i glas.

Växjö simhall

Den 22 december presenterades arkitektskisser på hur den nya byggnaden som ska innehålla bland annat omklädningsrum och toaletter på Evedals badplats ska se ut. Byggnaden ska uppföras på samma plats som den gamla och beräknas stå klar inför sommaren 2023.

Pressmeddelande 22 december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022