Till innehållet

Hagavikskolan

Hagavikskolan kommer att bli en 7–9 skola för cirka 630 elever. Höstterminen 2024 kommer Hagavikskolan att stå färdig för att ta emot elever.

Illustrationsbild av Hagavikskolan.

Illustration av Hagavikskolan.

Prognosen för befolkningsutvecklingen för elever i årskurs 7–9 visar på en ökning med nästan 500 elever fram till år 2030. En ny högstadieskola i norra Växjö beräknas ta emot en stor del av denna ökning. Högstadieskolan, med det föreslagna namnet Hagavikskolan, planeras för totalt 630 elever.

Skolan planeras att ligga i det nya bostadsområdet Hagavik, där det nu pågår ett detaljplanearbete.

I samband med nybyggnationen har flera verksamheter sett över sina behov och i uppdraget ligger också att, i samverkan med flera förvaltningar skapa:

  • Ny sporthall. Kultur- och fritidsförvaltningen ser behov av mer yta för inomhusidrott då det är brist på detta i norra och nordöstra delen av Växjö. Behovet pekar på en sporthall på 23x43 meter.
  • Nytt produktionskök med kapacitet på 3 000 portioner.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2022