Till innehållet

Kvarteret Fabriken

Parkeringshuset planeras innehålla cirka 520 parkeringsplatser, inklusive platser för elbilar. Detta för att få fler parkeringsplatser i centrala Växjö. Parkeringshuset ska även fungera som parkeringsresurs till Växjös nya stations- och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

Kvarteret Fabriken.

Kvarteret Fabriken.

Kommunfullmäktige i Växjö kommun godkände byggprojektet den 13 mars och arbetet beräknas starta i april.

Bakgrund

En parkeringsstrategi visar att det behövs ett parkeringshus för att öka tillgängligheten till centrum eftersom antalet parkeringsplatser i centrum minskat i samband med förtätning av staden samtidigt som antalet invånare ökar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2022