Till innehållet

Ny förskola på Vikaholm

Växjö kommun har beslutat att bygga en ny förskola i östra delen av Vikaholm i Växjö. Nybyggnationen omfattar förskola för 150 barn och ett nytt tillagningskök.

Skiss över ny förskola på östra Vikaholm. Illustration: LBE arkitekt AB.

Skiss över ny förskola på östra Vikaholm. Illustration: LBE arkitekt AB.

Torpa förskola, som är namnförslaget, kommer att ha sex avdelningar för yngre barn (1–3 år) och fyra avdelningar för äldre barn (4–6 år). Utöver de 150 ordinarie platser kommer det gå att utöka antalet platser under kortare perioder. Tillhörande tillagningskök har kapacitet att laga mat till förskolans barn samt ytterligare 150 portioner.

Förskolan kommer att ligga på Schanders väg på Vikaholm. Bygglovet för byggnation är godkänt och förskolan kommer att byggas i två plan på totalt 2 146 kvadratmeter.

Vi har påbörjat byggnationen och det beräknas vara klart i november 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2021