Till innehållet

Räppevallen

Vöfab har fått i uppdrag att anlägga och bygga den nya Räppevallen längst med Bergsnäsvägen vid Norra Bergundasjön i Växjö.

Situationsplan över nya Räppevallen. Två stora fotbollsplaner och en mindre samt ett klubbhus intill en sjö. Illustration: WSP.

Situationsplan över nya Räppevallen. Illustration WSP.

I och med byggnationen av det nya akutsjukhuset i Räppe i Växjö måste Räppevallen få en ny plats, och valet föll på lagunen vid norra Bergundasjön. Efter att vi nu fått politiskt klarteckan startar vi och kommunen projektering och byggnation av fotbollsplanerna och ett klubbhus

Det kommer att bli två fullstora fotbollsplaner (11 mot 11-planer) och en mindre, en så kallad 7 mot 7-plan. Klubbhuset kommer att innehålla sex omklädningsrum, garage, förråd och en kiosk.

Vöfab kommer sedan äga byggnaden på anläggningen och ansvara för dess drift. Drift och skötsel av övriga delar av anläggningen såsom grönytor och planer blir kultur- och fritidsförvaltningen ansvariga för.

Tidsplanen är att själva markarbetet påbörjas i april 2021, och att allt står klart när fotbollssäsongen kör igång ett år senare.

Klubbhuset vid nya Räppevallen. Illustration: Arkitektbolaget.

Klubbhuset. Illustration: Arkitektbolaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021