Till innehållet

Ulriksbergskolan

Ulriksbergskolan ska utökas från två- till tre-parallellig samtidigt som den är i stort behov av nya lokaler. Vi bygger därför om och river även delar av skolan för att bygga nytt.

Skiss över entrén till nya Ulriksbergskolan efter ny- och ombyggnationen. En ljusbrun tegelbyggnad i vinkel på en skolgård. Illustration: LBE arkitekt AB.

Skiss över entrén till nya Ulriksbergskolan efter ny- och ombyggnationen. Illustration: LBE arkitekt AB.

Kommunfullmäktige har sagt ja till byggnationen, och inför beslutet har en antikvarisk inventering gjorts för att bedöma vad som bör bevaras.

Tidplan

  • Vid vårterminens slut 2020 började vi riva södra förskolbyggnaden samtidigt som byggbodar och staket sattes upp.
  • Efter sommaren påbörjade vi byggnationen av den nya idrottshallen som ska stå klar hösten 2021. Det blir en fullstor hall utan läktare.
  • I augusti 2021 river vi byggnaderna utmed Ulriksbergspromenaden, som idag innehåller en gymnastiksal, förskola och slöjdsalar.
  • Därefter påbörjar vi byggnationen av en ny förskola i två våningsplan, med plats för 75 barn i fem avdelningar. Den nya byggnaden kommer utöver förskolan innehålla ett tillagningskök med matsal, musiksal, slöjdsalar, expedition och personalrum samt klassrum med tillhörande grupprum. Planen är att denna byggnad ska vara klar till höstterminens start 2023.
  • I augusti 2023 påbörjar vi den sista delen som omfattar ombyggnad av den norra och västra byggnaden. I detta skedet färdigställs även skolgården mot väster.
  • Hela byggnationen beräknas stå klar till höstterminens start 2024.

Det blir också en separerad utemiljö och trafiksituation för ökad säkerhet för barnen.

De nya delarna byggs enligt kommunens träbyggnadsstrategi och certifieringen miljöbyggnad, nivå silver.

Ulriksbergskolan efter om- och nybyggnation. Översiktsbild med flera huskroppar i tegel, skolgård och växtlighet.

Översiktsbild på nya Ulriksbergskolan efter om- och tillbyggnationen. Vy från syd. Illustration: LBE arkitekt ab.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021