Till innehållet

Avfall

Vid Vöfabs fastigheter erbjuder vi en grundnivå på sortering av avfall. Mindre variationer kan förekomma beroende på verksamhetens art eller platsbrist i miljörummet.

Flera stora gröna behållare i ett miljörum. Foto.

Vöfab erbjuder flera fraktioner för sortering av avfall.

Avfallsfraktioner på Vöfabs fastigheter

Matavfall

Matrester, skal, fiskrens och dylikt. Papperspåsar kan levereras via abonnemang och lämnas då i miljörummen. Vissa storkök har matavfallskvarnar, och där får inte papperspåsar slängas.

Restavfall (hushållsavfall)

Avfall som kvarstår efter sortering exempelvis blöjor och kuvert. Knyt inte in luft i påsarna, det fyller bara upp avfallskärlet i onödan.

Tidningar/papper

Antecknings- och kopieringspapper, datalistor, blanketter och formulär med mera. Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger etc. Inte wellpapp, brunt papper, bärkassar och plastbelagt papper.

Pappersförpackningar/Wellpapp (Kartong)

Pappersförpackningar exempelvis mjölk-, ägg-, juice- och flingkartonger. Påsar och bärkassar, toa- och hushållsrullar och omslagspapper. Även förpackningar av wellpapp - känns igen på det vågiga mellanskiktet.

Plastförpackningar

Mjuka och hårda plastförpackningar såsom burkar, dunkar, flaskor, plastfolie, bärkassar, refillpaket, plastpåsar och mindre emballageplast.

Metallförpackningar

Förpackningar av metall, till exempel burkar av plåt och aluminium, stålband, plåtfat med mera.

Färgade och ofärgade glasförpackningar

Färgade flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat glas. Inte kapsyler, lock, porslin, fönsterglas, speglar eller kristall.

Övrigt avfall

Övrigt avfall ska verksamheten själv ta hand om, och ta till närmaste återvinningscentral. Undantag är lysrör som våra fastighetstekniker/skötare tar hand om.

Ansvar för ordning i miljörummet

  • Ansvar för ordning och städning i miljörummet ligger på verksamheten.
  • Entreprenören tar endast med avfall som ligger i kärlen och inte sådant som ligger/står på golvet eller om kärlet är överfullt.
  • Alla förpackningar ska vara tömda, torra, rengjorda och om möjligt tillplattade.
  • Önskar du någon avfallsfraktion som inte Vöfab erbjuder idag, kontakta den som är ansvarig för din verksamhet, som i sin tur kontaktar oss för att se om vi kan hjälpa till i ärendet.
  • Verksamheten ansvarar för att avfallsfraktioner som tillkommer omhändertas på ett korrekt sätt.
  • Hyresgästen ansvarar för att sortera och för att forsla bort avfall som inte kan källsorteras, exempelvis trasiga möbler. Vid utrensning där större mängder avvikande avfallsfraktioner behövs, kontakta din fastighetsskötare/tekniker för att se om Vöfab kan bistå med hjälp.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2022