Till innehållet

Lekplatser och skolgårdar

Vöfab ansvarar inte bara för byggnaderna utan även för utemiljön och all fast monterad utrustning. Det innebär att Vöfab även ansvarar för den fasta lekutrustningen. Ingen lös lekplatsutrustning får förekomma.

Översiktsbild på hela förskolan Saga med en lekplats med flera uteleksaker. Foto: Skymap.

Lekplatsen på förskolan Saga. Foto: Skymap

EU:s lekplatsstandard

Enligt EU:s lekplatsstandard får Vöfab som markägare endast ha föremål som är godkända på sin mark. Verksamheten får heller inte placera ut föremål som till exempel SJ-pallar, kabeltrummor och däck. Anledningen är att de inte uppfyller miljökrav, och inte heller försäkringskraven.

Tillsyn och funktionsbesiktning av lekplatserna sker flera gånger om året, och en årlig säkerhetsbesiktning utförs av en certifierad besiktningsman med en efterföljande juridisk dokumentation.

Har du några synpunkter eller upptäcker något fel på vår lekplatsutrustning, så är du välkommen med en felanmälan till oss.

Hela skolgården är barnens "arbetsplats" och rektorn/förskolechefen har enligt arbetsmiljölagen ansvar för skyddsfrågor inom hela skol- eller förskolområdet.

Bommar vid skolgårdens infart ska vara stängda och låsta för att förhindra olyckor på dagen och inbrott på natten.

Transporter över skolgården får endast ske om:

  • Fordonet har låg hastighet – gånghastighet!
  • Varor ska levereras.
  • Någon går vid sidan om och bevakar när det är större transportfordon och vid backning.

Fordon ska parkeras på skolans/förskolans parkeringsplatser eller tillfälliga platser som Vöfab har anvisat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022