Till innehållet

Markskötsel

Vöfab ansvarar inte bara för husen utan även för skötsel av marken runt om dem. Till största delen anlitar vi markskötselentreprenörer för detta.

Höstlöv i olika färger på asfalt. Foto.

Vöfab anlitar entreprenörer för att ta bort löv från marken.

Sommarhalvåret

Under sommarhalvåret sköter vi marken så att den är tillgänglig, snygg, och välvårdad. Vi ser också till att lekutrustningen är kontrollerad och besiktigad.

För allas trivsel är vi måna om att det ska vara rent och snyggt kring våra byggnader. Det är också ett gemensamt ansvar, så observera att det är förbjudet att röka inom fastighetens område.

Vinterhalvåret

Vöfabs fastigheter ska vara säkra platser att vistas på även vintertid. Våra fastighetsskötare och tekniker ansvarar för snöröjning och halkbekämpning till och vid entréer, så att det är framkomligt och säkert.

När det faller mycket snö på en gång hinner vi inte vara på alla ställen samtidigt, eftersom vi har många entréer att ta hand om. Vi har en turordningslista där vi i prioriterar förskolor och fastigheter där personer med nedsatt funktionsförmåga är hyresgäster. Detsamma gäller vid halka - vi jobbar på så fort vi kan.

Till övriga ytor har vi anlitat markskötselentreprenörer som i huvudsak plogar och sandar nattetid. Vi undviker maskinplogning under skoltid, men om det är nödvändigt är vi noga med att entreprenörerna följer våra säkerhetsföreskrifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2021