Till innehållet

Minimerad energiförbrukning

Vi arbetar ständigt med att det ska vara rätt temperatur och inomhusklimat i våra byggnader. Anledningen är inte bara att spara energi. Studier visar att rätt temperatur också är viktig för inlärning och koncentration.

En glödlampa och en elkontakt. Foto.

Vi har modern LED-belysning i de flesta av våra fastigheter.

Vöfab följer Växjö kommuns energiplan och har ett långsiktigt mål att spara energi. På företaget finns en energi-och inneklimatgrupp som dagligen arbetar inom området.

Vi bygger också om och underhåller våra byggnader för att minska energiförbrukningen. Det kan bland annat innebära ny ventilation, fönsterbyte och tilläggsisolering. Vid nybyggnation tas alltid hänsyn till framtida energiförbrukning.

Alla måste hjälpa till med att minska energiförbrukningen

Vad kan då du som vistas i våra lokaler göra? I första hand är det att släcka lampor och stänga av datorn och andra maskiner när du går ut från rummet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2022