Till innehållet

På gång i Vöfabs fastigheter

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter.

Kungsmadskolans stora entréhall med stolar och bord samt några personer som går genom hallen. Foto: Erik Wik.

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuella projekt

På gång i Vöfabs fastigheter

Norrtull

Vöfab har lämnat in ansökan om rivningslov för fastigheten Ling 1 på Norrtull i Växjö. Det gäller tre byggnader som är i så dåligt skick att de behöver rivas. Detta har konstaterats efter besiktningar och utredningar som även visar att kostnaderna för att eventuellt renovera byggnaderna till fullgod modern status skulle överstiga en nyproduktionskostnad.

Två av rivningsloven ska upp till beslut i byggnadsnämnden den 27 januari, den tredje ansökan kommer senare. Därefter kvarstår även ett rivningslov från MSB då en av byggnaderna innehåller ett gammalt skyddsrum som inte längre används.

Det finns alltså inga beslut än om att de ska rivas utan det är i första hand en prövning i frågan som nu görs. Växjö kommun har tidigare haft lokalerna för administration och undervisning, med eftersom bedömning är att de är i dåligt skick är de nu helt tomma sedan i somras.

Willhelmshill

Vi håller på att tillgänglighetsanpassa invändigt och utvändigt samt översyn av brandskyddet för att klara verksamheten för ett sommarkollo med start senvåren 2022. Projektledare är Per Salomonsson.

Ny Furutåskola

Vi planerar att bygga en ny tre-parallellig Furutåskola då befintlig skola inte bedöms vara aktuell för att renoveras och byggas till.

Evedal

Vi ska starta projektering för ny byggnad för omklädningsrum med mera på Evedal. Rivning av befintlig byggnad planeras hösten 2022 och ny byggnad planeras stå klar till sommaren 2023. Mer information.

Hagavikskolan kommer att bli en 7–9 skola för cirka 630 elever. Höstterminen 2024 kommer Hagavikskolan att stå färdig för att ta emot elever. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2022