Till innehållet

Säkerhetsarbete

Vöfab jobbar på flera olika sätt för säkra miljöer i fastigheterna, så att du som vistas där ska känna dig trygg.

En utrymningsskylt som visar vägen ut ur ett hus. Foto.

I Vöfabs byggnader finns utrymningsskyltar som visar vägen ut vid nödläge.

Några exempel på vad vi gjort och gör

  • Påverkar materialval vid ny- och ombyggnad och bygger lastkajer med portar, för att minimera brandrisken.
  • Samarbetar med andra aktörer för trygghetsvandringar.
  • Har ett aktivt samarbete med polis och bevakningsbolag.
  • Installerar övervakningskameror på flera av våra fastigheter.
  • Monterar slagtåligt glas och slagtålig film i fönster.
  • Installerar inbrottslarm och brandlarm i takfot.
  • Säkrar glas i förskolor och skolor.
  • Samtlig personal är instruerad och godkänd på rätt nivå när det gäller elsäkerhet.
  • Flyttat papperskorgar och satt igen postfack med mera.

Brandsäkerhet

Vöfab följer försäkringsbolagets föreskrifter när det gäller att förebygga risken för anlagda bränder på fastigheterna. Vi har därför monterat ner föremål som papperskorgar och soptunnor som placerats sex meter eller kortare avstånd från husfasaden. Vi har därefter placerat ut nya på lämpliga ställen.

Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att arbeta organiserat med att planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Både vi som äger och du som har verksamhet i Vöfabs lokaler är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd. För att bli framgångsrika krävs det att vi samarbetar.

Skadegörelse

Vöfab ansvarar oftast för skadegörelse som sker utomhus. Kontakta fastighetsskötaren/teknikern om du upptäcker skadegörelse. Skadegörelse inomhus är hyresgästens ansvar.

Minskad skadegörelse skapar tryggare och trevligare miljöer, därför investerar vi både tid och pengar i skadeförebyggande åtgärder. Vi lägger också mycket tid och pengar på att reparera och sanera efter skadorna. Pengar och tid som vi hellre vill lägga på att förbättra miljön för de människor som vistas i våra lokaler.

Kamerabevakning

För att förebygga brott har Vöfab installerat övervakningskameror på ett flertal fastigheter. Bilderna sparas i 30 dagar och vi visar dem endast för polisen. Det sker i samband med att de begär ut bilderna vid misstanke om brott. Mer information om vad som gäller vid kamerabevakning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022