Till innehållet

Underhåll av Vöfabs fastigheter

Vöfabs hyresgäster är till största delen Växjö kommuns förvaltningar. I de hyrorna ingår 120 kr/kvadratmeter och år, som ska gå till underhåll av fastigheten. Undantag är simhallen som har 125 kr/kvadratmeter och år. För våra externa hyresgäster varierar summan beroende på hur avtalet ser ut.

Norrtullskolan, en stor grå byggnad med röda detaljer, med en gång med buskar fram till entrén. Foto.

Vi renoverade nyligen fasaden på Norrtullskolans huvudbyggnad.

Underhållspengen är årsvis och går inte föra över till nästa år ifall arbetet inte blir gjort. Vi budgeterar även en liten summa för akut underhåll. Vöfab börjar arbetet under hösten med att göra en underhållsbudget till nästa år.

Så här ser gången ut för att ta fram en underhållsplan

  1. Vår projektgrupp och fastighetsservice tittar tillsammans på underhållsbehovet och planerar underhållet på fastigheterna.
    - Behovet av underhåll prioriteras inom fastigheten.
    - Inom planen för respektive förvaltning kan pengarna flyttas mellan fastigheterna beroende på behovet av underhåll.
  2. Vi presenterar och diskuterar ett förslag på underhållsplan för respektive förvaltningsledning.
  3. Förvaltningsledningen godkänner underhållsplanen efter eventuella justeringar. I samband med större underhåll blir det ibland också en investering som förvaltningen får betala för. Kostnaden läggs på hyran.
  4. Vår projektgrupp eller fastighetsservice beställer jobben.
  5. Vid oförutsedda behov måste vi ibland prioritera om underhållet och kan då inte följa planen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2022