Avfall

Vid Vöfabs fastigheter erbjuder vi följande grundnivå på sortering av avfall. Mindre variationer kan förekomma beroende på verksamhetens art eller platsbrist i miljörummet.

Miljörum

Avfallsfraktioner

Matavfall
Matrester, skal, fiskrens och dylikt. Papperspåsar kan levereras via abonnemang och lämnas då i miljörummen. Vissa storkök har matavfallskvarnar där inga papperspåsar får slängas.

Restavfall (hushållsavfall)
Avfall som kvarstår efter sortering exempelvis blöjor och kuvert. Knyt inte in luft i påsarna, det fyller bara upp avfallskärlet i onödan.

Tidningar/papper
Antecknings- och kopieringspapper, datalistor, blanketter och formulär med mera. Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger etc. Inte wellpapp, brunt papper, bärkassar och plastbelagt papper.

Pappersförpackningar
Pappersförpackningar utan vågigt mellanskikt exempelvis mjölk-, ägg-, juice- och flingkartonger. Påsar och bärkassar, toa- och hushållsrullar och omslagspapper.

Wellpapp
Endast förpackningar av wellpapp som känns igen på det vågiga mellanskiktet.

Plastförpackningar
Mjuka och hårda plastförpackningar såsom burkar, dunkar, flaskor, plastfolie, bärkassar, refillpaket, plastpåsar och mindre emballageplast.

Metallförpackningar
Förpackningar av metall, till exempel burkar av plåt och aluminium, stålband, plåtfat med mera.

Färgade och ofärgade glasförpackningar
Färgade flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat glas. Inte kapsyler, lock, porslin, fönsterglas, speglar eller kristall.

Ljuskällor
Trasiga ljuskällor såsom lysrör tar fastighetsskötaren/teknikern hand om. De hanteras som farligt avfall.

Övrigt

  • Alla förpackningar ska vara tömda, torra, rengjorda och om möjligt tillplattade.
  • Önskar du någon avfallsfraktion som inte Vöfab erbjuder idag, kontakta den som är ansvarig för din verksamhet för att beställa tillägg av fraktioner.
  • Verksamheten ansvarar för att avfallsfraktioner som tillkommer omhändertas på ett korrekt sätt.
  • Hyresgästen ansvarar för att sortera och för att forsla bort avfall som inte kan källsorteras, exempelvis trasiga möbler. Vid utrensning där större mängder avvikande avfallsfraktioner behövs, kontakta din fastighetsskötare/tekniker för att se om Vöfab kan bistå med hjälp.

Ordning i miljörummet

  • Ansvar för ordning och städning i miljörummet ligger på verksamheten.
  • Entreprenören tar endast med avfall som ligger i kärlen och inte sådant som ligger/står på golvet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2017